BA2015konferansen

«Det handler om å GJØRE»

…er årets konferansetema. Innovative og kunnskapsrike foredragsholdere fra inn- og utland vil dele sin kunnskap og erfaring. Beste praksis, metoder og verktøy som det treårige forbedringsprogrammet BA2015 har jobbet fram blir publisert og delt med bransjefolk som ønsker enda bedre resultater.

Årets konferansetema gjenspeiler det vi i BA2015-teamet har erfart: Gode tanker tenkes, teorier predikes, modeller etableres, verktøy implementeres. Men det er ikke nok!
DET HANDLER OM Å GJØRE! Som leder i virksomhet der prosjekt er en arbeidsform vet du at de gode krefters spill er avgjørende for å lykkes. Som leder må du styre «spillet», hver eneste dag. Små skritt blir til store steg. På konferansen kan også du høste fruktene av 3 års intens jakt på de smarteste metodene og de beste praksisene.

Sikre deg plass, meld deg på i dag!